1. bands
  2. tonträger
  3. vis.sra.at
  4. «Christian Schmekal
  5. Christian Schmidt»

Christian Schmid

Bands

Band Instrumente von bis Anm.
Bros, Erwin perc. - - -
Kaleidoskop dr. dr. - - -
PauT - - - -
Stuart J. Neville dr. - - -
VITRUV dr. dr. - - -
Vorstadtcombo dr. dr. 2008 - -
Weird dr. - - -

Tonträger

Titel Erwähnt für Anmerkung Beschreibung
Die Welt Ein Tanzparkett arrangement - -
Seiltanz guestmusician - -
Still Inside arrangement - -